Croeso i Safle Swyddi

yr hysbysfwrdd ar gyfer swyddi Cymraeg


Chwiliwch am swydd

EDRYCH AM SWYDD?
Dyma'r hysbysfwrdd Swyddi Cymraeg ers 2007.  Yma, fe welwch fod pob cyflogwr yn gofyn am y Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol. Yn ogystal â chwilio am swyddi ar y wefan mae'n bosib ymuno â grŵp Safle Swyddi ar "Facebook"; i hoffi tudalen "Swyddi" ar Facebook; i ddilyn @safleswyddi ar "Twitter", neu i'w ddefnyddio ar eich ffôn deallus trwy ein app i-phone neu android. I gofrestru eich CV gydag asiantaeth recriwtio Safle Swyddi ebostiwch eich CV at tracey@jobtraccymru.co.uk

CYFLOGWYR - dyma'r lle i hysbysebu am siaradwyr Cymraeg, ond eisiau mwy na hysbyseb? Edrych am gymorth gyda'r broses recriwtio hefyd?
Os ydych chi'n brin o amser, neu angen cymorth gyda'ch recriwtio, rydyn ni'n gallu helpu!  Mae gennym flynyddoedd o brofiad gyda phob math o bethau sy'n ymwneud â'r broses recriwtio. Gwasanaethau yn cynnwys:

  • Ysgrifennu hysbysebion
  • Sifftio ceisiadau
  • Llunio cwestiynau cyfweld
  • Llunio profion ymarferol ar gyfer asesu sgiliau cyffredinol, cario allan asesiadau gan gynnwys sgiliau iaith
  • Sgiliau cyfweld
  • Bod yn rhan o'r panel cyfweld
  • Dilyn i fyny gyda geirda a helpu allan gyda'r broses sefydlu, cytundebau cyflogaeth a mwy.

Os hoffech chi help gydag unrhyw ran o'r broses recriwtio byddem yn hapus iawn i helpu.  Cysylltwch am ragor o wybodaeth.

Hoffech chi fod yn Noddwyr yr Wythnos? E-bostiwch post@safleswyddi.com am fwy o wybodaethSafle Swyddi ar "Twitter"

dilynwch Safle Swyddi ar "Twitter"@ http://twitter.com/safleswyddi