Croeso i Safle Swyddi

yr hysbysfwrdd ar gyfer swyddi Cymraeg


Chwilio am swydd

Chwilio am SWYDD?

Croesi i wefan Safle Swyddi!

Rydym wedi bod yn hysbysebu swyddi ar gyfer siaradwyr Cymraeg ers 2007.  Mae'r swyddi i gyd yn gofyn am y Gymraeg fel sgil hanfodol neu ddymunol.   Cliciwch ar dudalen "Swyddi" uchod i weld y rhestr swyddi diweddaraf.

Yn ogystal â chwilio am swyddi ar y wefan mae'n bosib ymuno â grŵp Safle Swyddi ar "Facebook"; i hoffi tudalen "Swyddi" ar Facebook; i ddilyn @safleswyddi ar "Twitter", neu i'w ddefnyddio ar eich ffôn symudol trwy ein app sydd am ddim yn yr appstore a google play.

Pob lwc yn eich swydd newydd!

CYFLOGWYR
Dyma'r lle i hysbysebu am siaradwyr Cymraeg, ond rydym yn cynnig gwasanaethau eraill gall helpu chi yn eich ymgyrch:

Gwasanaethau eraill yn cynnwys:

  • Ysgrifennu hysbysebion
  • Sifftio ceisiadau
  • Llunio cwestiynau cyfweld
  • Llunio profion ymarferol ar gyfer asesu sgiliau cyffredinol
  • Prawf sgiliau iaith
  • Sgiliau cyfweld
  • Bod yn rhan o'r panel cyfweld
  • Dilyn i fyny gyda geirda a helpu allan gyda'r broses sefydlu, cytundebau cyflogaeth a mwy.

Os hoffech chi help gydag unrhyw ran o'r broses recriwtio byddem yn hapus iawn i helpu.  Cysylltwch am ragor o wybodaeth.

Noddwyr yr Wythnos
Os oes diddordeb hysbysebu eich gwasanaeth neu cynnyrch fel Noddwyr yr Wythnos? E-bostiwch post@safleswyddi.comSafle Swyddi ar "Twitter"

dilynwch Safle Swyddi ar "Twitter"@ http://twitter.com/safleswyddi