Swyddog Gweinyddol Rhan Amser

Cyflogwr:
Menter Iaith Abertawe
Cyflog:
£7,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Tŷ Tawe, Abertawe
Dyddiad Cau:
06/03/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Menter Iaith Abertawe
Disgrifiad:

Mae cyfnod newydd ar fin cychwyn ym Menter Iaith Abertawe er mwyn darparu gwasanaethau eang trwy gyfrwng y Gymraeg i drigolion Dinas a Sir Abertawe. Mae’r Cyfarwyddwyr yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a blaengar i ymgymryd â’r swydd hon.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni'r geirda a phrofion "CRB" perthnasol.

Sut i wneud cais

 • Am becyn cais cysylltwch â Huw Dylan Owen:


 • Enw cyswllt:
  Huw Dylan Owen
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Menter Iaith Abertawe
  Tŷ Tawe
  Heol Christina
  Abertawe

 • Ffôn:
  07881587126
 • e-bost:
 • Gwefan: