Gwirfoddolwyr Cynllun Ffrindia’

Cyflogwr:
Mantell Gwynedd
Cyflog:
Telir costau Teithio a Chynhaliaeth
Lleoliad:
Gwynedd (Arfon, Dwyfor a Meirionnydd)
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
28/05/2016
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Mantell Gwynedd
Disgrifiad:

Dyma gynllun newydd cyffrous ar gyfer trigolion Gwynedd. Sefydlwyd Cynllun Ffrindia’ i gefnogi gwirfoddolwyr i gyfeillio gydag unigolion dros 50 oed sydd yn unig, ynysig neu mewn perygl o fod ar ffiniau cymdeithas. Bydd gwirfoddolwyr Cynllun Ffrindia’ yn cyfeillio i leihau'r teimlad o unigrwydd a diffyg hyder. Mae'r cynllun yn gweithio tuag at hybu hunanhyder ac annibyniaeth ymysg y rhai fydd yn elwa o'r cynllun.

Ydych chi rhwng swyddi, yn ddi-waith, wedi ymddeol neu’n chwilio am rhywbeth i lenwi’ch amser rhydd?

Dyma ffordd amhrisiadwy o ennill profiadau newydd a rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymdeithas. Fel gwirfoddolwr, cewch fynediad at ystod eang o gyrsiau hyfforddiant a chefnogaeth i ddatblygu o fewn eich rôl. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr (18 mlwydd oed neu hŷn) i gyfeillio gydag unigolyn dros 50 yng Ngwynedd. Byddwch yn torri ar eu hunigedd drwy fynd yno am banad, mynd gyda nhw am dro, eu cyflwyno i glybiau cerdded neu heini lleol addas i enwi dim ond ychydig o’r gweithgareddau sy’n bosib eu gwneud.

Felly beth amdani? Beth am wneud gwahaniaeth?

Sut i wneud cais