Arbenigwyr Ysgol Gynradd (Siaradwyr Cymraeg)

Cyflogwr:
Super Stars
Cyflog:
£8-10 yr awr
Lleoliad:
Cymru
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
27/05/2016
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Super Stars
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n rhugl yn y Gymraeg ac sydd â diddordeb mewn ymuno â thîm llwyddiannus i Ddatblygu Dyfodol Disglair i blant oed 4-11eg.

Os hoffech chi weithio o fewn Dawns, Drama, Cerddoriaeth, Celf, Ieithoedd Modern, neu Chwaraeon yn cyflwyno sesiynau gydag ysgolion meithrin hoffwn glywed oddi wrthych.

Rydym yn edrych am arbenigwyr pynciau brwdfrydig sy'n gweithio'n galed i weithio rhan neu lawn amser i adeiladu gyrfaoedd cyffrous.

Mae'r oriau a'r lleoliadau yn hyblyg i ffitio o gwmpas eich ymrwymiadau a thelir £8 i 10 yr awr.  Nid oes angen cymwysterau ffurfiol dysgu/hyfforddi i ymgeisio.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddianus cyflawni'r profion "CRB" a'r geirda perthnasol

Sut i wneud cais