Cydlynydd Tîm (Noson Allan) 15 awr yr wythnos

Cyflogwr:
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyflog:
£17,449-£23,136 y flwyddyn (pro rata)
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
19/04/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyngor Celfyddydau Cymru
Disgrifiad:

Cynllun Cyngor Celfyddydau Cymru yw Noson Allan sy'n helpu dod â pherfformiadau teithiol proffesiynol â llai o berygl ariannol i leoliadau cymunedol. Hyrwydda tua 600 digwyddiad bob blwyddyn ledled Cymru.

Byddwch yn gyfrifol am gefnogi effeithiolrwydd gweithgareddau'r tîm drwy ddarparu gwasanaeth gweinyddol o safon. Rydym am siarad ag ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y celfyddydau perfformio neu wybodaeth ohonynt yng Nghymru a Phrydain a phrofiad gweinyddol perthnasol. Mae medru Cymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae'n buddion yn cynnwys gweithio'n hyblyg, gwyliau hael a phensiwn cyflog terfynol. Gweithiwn drwy'r Gymraeg a'r Saesneg.

Gweithredwn bolisi cyfle cyfartal ar recriwtio a chroesawn yn wresog geisiadau gan bob adran o'r gymuned.

‘Enillwyr Rhagoriaeth mewn Cydraddoldeb yn y Sector Cyhoeddus Diverse Cymru 2011'

Sut i wneud cais

  • Am ragor o fanylion a ffurflen gais, ffoniwch y rhif isod neu ewch i'r linc isod:


  • Ffôn:
    02920441343
  • Gwefan: