Swyddog Datblygu'r Gymraeg

Cyflogwr:
Menter Iaith Sir y Fflint
Cyflog:
£17,161- £19,126 y flwyddyn pro rata + Cyfraniad Pensiwn
Lleoliad:
Yr Wyddgrug
Dyddiad Cau:
08/05/2012
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

04/12MISYFF

Menter Iaith Sir y Fflint
Disgrifiad:

Yn dilyn secondiad aelod staff mae Menter Iaith Sir y Fflint yn chwilio am berson brwdfrydig a llawn cymhelliant i gydlynu’r gwaith o ddatblygu a chynnal gweithgareddau a prosiectau cymunedol er mwyn codi ymwybyddiaeth a meithrin dealltwriaeth o ddiwylliant, iaith a threftadaeth Cymru yn Sir y Fflint.

Sut i wneud cais