Uwch Peiriannydd Meddalwedd QA

Cyflogwr:
Job Trac Cymru
Cyflog:
circa £50,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Llundain (ac ambell daith i Prague)
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
24/05/2016
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Job Trac Cymru
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am berson profiadol sy'n siarad Cymraeg i weithio i gwmni yn Llundain. 

Bydd angen profiad o:

 • ysgrifennu profion yn "HP Quality Centre"
 • profi meddalwedd
 • datblygu profion awtomataidd
 • dealltwriaeth uchel o ddatblygu meddalwedd a phrosesau QA
 • arwain tîm

Rhaid gallu dysgu yn gyflym, bod yn hyblyg, gallu gweithio yn ddwyieithog (yn y Gymraeg a'r Saesneg) ar lafar ac yn ysgrifenedig, gallu teithio i Prague ambell waith os oes angen

Mae'r canlynol yn ddelfrydol iawn ond nid yn angenrheidiol:

 • Profiad gyda Microsoft IIS
 • Profiad gyda systemau'r llywodraeth
 • Profiad o brofi gwefannau gwybodaeth gyrfaol.

Sut i wneud cais

 • Cysylltwch nawr am swydd ddisgrifiad llawn, neu anfonwch eich CV (Cymraeg a Saesneg os yn bosib) at:


 • Enw cyswllt:
  Tracey Williams
 • Ffôn:
  01443207990
 • e-bost: