Swyddog Datblygu’r Gweithlu Cymraeg ym Maes Gofal Plant

Cyflogwr:
Menter Iaith Abertawe
Cyflog:
Pro rata i £21,000 y flwyddyn, sef £14,189
Lleoliad:
Tŷ Tawe, Abertawe
Dyddiad Cau:
11/05/2012
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

MIA001

Menter Iaith Abertawe
Disgrifiad:

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar a threfnus sydd â phrofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc, yn ogystal â’r gallu i weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg, i fod yn Swyddog Datblygu’r Gweithlu Cymraeg (Maes Gofal Plant) i Fenter Iaith Abertawe. Mae cymhwyster Gofal Plant yn hanfodol a byddai profiad o weithio mewn Menter Iaith yn fanteisiol. Bydd cytundeb swydd am flwyddyn gyda’r posibilrwydd o barhad yn ddibynnol ar nawdd.

Swydd rhan amser – 25 awr yr wythnos (oriau hyblyg).

Ariannir y swydd gan Gyngor Sir a Dinas Abertawe.

Dyddiad cau: 11/5/2012

Lleolir y swydd yn Nhŷ Tawe, Abertawe.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni'r profion "CRB" a'r geirda perthnasol.

Sut i wneud cais

 • Am fwy o fanylion a sgwrs anffurfiol, e-bostiwch neu ffoniwch 01792 460906 er mwyn siarad gyda Rheolwr y Fenter – Elgan Davies-Jones.


 • Enw cyswllt:
  Menter Iaith Abertawe
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Menter Iaith Abertawe,
  Ty Tawe,
  9 Heol Christina,
  Abertawe
  SA1 4EW

 • Ffôn:
  01792460906
 • e-bost:
 • Gwefan: