Gweinyddydd (Dros dro)

Cyflogwr:
Cymdeithas Tai Clwyd Cyf
Cyflog:
£14,733 - £16,830
Lleoliad:
DINBYCH
Dyddiad Cau:
24/05/2012
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

218-00

Cymdeithas Tai Clwyd Cyf
Disgrifiad:

Cynorthwyo i sicrhau gwasanaeth gweinyddol effeithiol i’r Adran Tai a Chymunedau. Cynorthwyo i weinyddu’r rhestr aros yn unol â’r Polisi Gosod. Ateb galwadau ffôn a delio ag ymholiadau cyffredinol y cyhoedd. Paratoi pecynnau gosod eiddo a gweinyddu’r broses.Cadw cofnodion cyfarfodydd mewnol fel bo’r angen, a gweinyddu trefnu cyfarfodydd dan gyfarwyddyd. Blaenoriaethu gofal cwsmer ym mhob agwedd o’r gwaith.

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau hanner dydd 24/05/2012

  Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais cysylltwch â'n Tim Adnoddau Dynol ar:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  54 Stryd y Dyffryn
  DINBYCH
  LL16 3BW

 • Ffôn:
  01745818407
 • e-bost:
 • Gwefan: