Swyddog Ymchwil Iau / Swyddog Ymchwil

Cyflogwr:
Beaufort Research
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
30/05/2016
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Beaufort Research
Disgrifiad:

Mae ymgynghoriaeth ymchwil i'r farchnad fwyaf blaenllaw Cymru yn chwilio am swyddog gweithredol sy'n siarad Cymraeg yn rhugl i ymuno â'n tîm yng Nghaerdydd, i weithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil ansoddol a meintiol ledled Cymru a'r DU.

Mae ychydig o brofiad ymchwil yn ddymunol, ymchwil ansoddol a meintiol yn ddelfrydol, ond byddwn hefyd yn ystyried graddedigion brwdfrydig sydd am ddatblygu gyrfa ym maes ymchwil. Mae sgiliau cyfathrebu ardderchog yn Gymraeg a Saesneg yn ofynnol, yn ogystal â gradd dda.

Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau yn Gymraeg, yn cynnwys CV a llythyr eglurhaol trwy e-bost i:


  • Enw cyswllt:
    Fiona McAllister, Rheolwr Gyfarwyddwr
  • e-bost: