ASIANT CYSWLLT CWSMERIAID DAN HYFFORDDIANT

Cyflogwr:
Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Wrecsam
Dyddiad Cau:
13/07/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Disgrifiad:

Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn darparu dŵr yfed ar gyfer poblogaeth o oddeutu 250,000 o bobl ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru, Caer a'r ardaloedd o gwmpas. Mae'r Cwmni ar hyn o bryd yn chwilio am ymgeiswyr gyda chymwysterau addas ar gyfer y swydd canlynol:-

ASIANT CYSWLLT CWSMERIAID DAN HYFFORDDIANT

Bydd deiliad y swydd yn cyflawni amryw o swyddogaethau o fewn yr Adran Cyfrifon Cwsmeriaid a bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ymdrin â chwsmeriaid sydd mewn dyled wyneb yn wyneb ac ar y ffôn, gan gynnig cyngor a chytuno ar delerau talu.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau bywyd i lwyddo yn y swydd hon. Mae'r gallu i uniaethu â chwsmeriaid ac i gydymdeimlo â hwy'n hanfodol ond rhaid i ymgeiswyr fod yn ddigon penderfynol i sicrhau canlyniad llwyddiannus. Mae sgiliau cyfathrebu a negodi rhagorol yn hanfodol.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod â thrwydded yrru lân a bod wedi ennill TGAU gradd C neu gymhwyster cyfatebol mewn Saesneg a Mathemateg. Rhaid meddu hefyd ar sgiliau bysellfwrdd. Byddai'r gallu i siarad Cymraeg o fantais.

Swydd barhaol amser llawn yw hon sy'n golygu gweithio 40 awr bob wythnos.

Sut i wneud cais

 • DYDDIAD CAU AR GYFER DERBYN CEISIADAU: Dydd Gwener 13 Gorffennaf 2012

  I ymgeisio, anfonwch lythyr cais a braslun gyrfa cyfredol, os gwelwch yn dda, at:


 • Enw cyswllt:
  Y Rheolwr Adnoddau Dynol / The Human Resources Manager
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Dŵr Dyffryn Dyfrdwy,

  Packsaddle,

  Ffordd Wrecsam,

  Rhostyllen,

  Wrecsam

  LL14 4EH.

 • Gwefan: