Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Cyflogwr:
Si Lwli
Cyflog:
dibynol ar brofiad
Lleoliad:
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd
Dyddiad Cau:
10/08/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Si Lwli
Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Gweinyddol profiadol i edrych ar ôl materion gweinyddol o fewn y Feithrinfa.

Bydd y prif ddyletswyddau yn cynnwys rhoi gwybodaeth teulu ac arian ar y meddalwedd sydd gennym, ateb galwadau ffôn, ysgrifennu llythyron, rhyw faint o waith cyfieithu, ffeilio, rhoi gwybodaeth ar y wefan.

Bydd angen sgiliau cyfrifiadurol a chyfathrebu graenus, gan gynnwys defnydd o becynnau Microsoft Office, bas data a thaenlenni. Mae´r gallu i reoli llwyth gwaith a gweithredu´n llwyddiannus fel rhan o dîm yn angenrheidiol.

Bydd profiad o weithio yn y maes addysg neu ofal plant o fantais ond nid yw'n angenrheidiol

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni'r geirda a phrofion "CRB" perthnasol.

Sut i wneud cais

 • Ebostiwch eich CV neu cysylltwch â Meinir neu Nia ar 02920626720


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  24 Park Road
  Yr Eglwys Newydd
  Caerdydd
  CF14 7BQ

 • Ffôn:
  02920626720 / 07799024348
 • e-bost:
 • Gwefan: