Cynorthwy-ydd Personol i'r Prif Weithredwr

Cyflogwr:
Llenyddiaeth Cymru
Cyflog:
£18,000 +
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/08/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Llenyddiaeth Cymru
Disgrifiad:

Mae Llenyddiaeth Cymru'n chwilio am unigolyn trefnus a brwdfrydig sy'n meddu ar hunan-gymhelliad a blaengaredd, i weithio fel Cynorthwy-ydd Personol i'r Prif Weithredwr.

Prif ddyletswyddau'r swydd yw:

• Cynorthwyo'r Prif Weithredwr gydag amrywiaeth o ddyletswyddau mewn awyrgylch gelfyddydol brysur
• Dyletswyddau ymchwil, golygu a chyfieithu
• Rheoli dylunio a chynhyrchiad yr Adroddiad Blynyddol
• Rheoli dyddiadur y swyddfa ynghyd â dyddiadur y Prif Weithredwr
• Rheoli holl gyfrifoldebau adnoddau dynol
• Goruchwilio a hwyluso cyfarfodydd y Bwrdd/CCB/Pwyllgorau amryw
• Datblygu a diweddaru cynnwys y wefan
• Cynorthwyo gyda'r gwaith o weinyddu Gwobr Llyfr y Flwyddyn

Mae'r cymwysterau canlynol yn anghenrheidiol:

• Safon ardderchog yn y Gymraeg a Saesneg, yn ysgrifenedig ac ar lafar
• Gwybodaeth a phrofiad o weithio gyda phecynnau cyfrifiadurol e.e. Word, Excel
• Sgiliau trefnu ardderchog
• Agwedd weithgar, hyblyg

Byddai'r sgiliau yma yn ddymunol:
• Gwybodaeth o'r sector gelfyddydol yng Nghymru

Noddir Llenyddiaeth Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru
a Llywodraeth Cynulliad Cymru

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau: Dydd Mawrth 28 Awst 2012
  Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 3 Medi 2012

  Dylai ymgeiswyr anfon CV dwyieithog, llythyr cais ac enw dau ganolwr erbyn dydd Mawrth 28 Awst 2012 at:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Llenyddiaeth Cymru,
  Prif Weithredwr: Lleucu Siencyn,
  Tŷ Mount Stuart, Sgwâr Mount Stuart
  Caerdydd CF10 5FQ

 • Ffôn:
  02920472266
 • e-bost:
 • Gwefan: