Rheolwr Meithrinfa

Cyflogwr:
Si Lwli
Cyflog:
dibynol ar brofiad
Lleoliad:
Tregana, Caerdydd
Dyddiad Cau:
31/08/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Si Lwli
Disgrifiad:

Mae meithrinfa lwyddiannus Si-lwli eisiau rheolwr ymroddgar i ddarparu gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar o'r ansawdd uchaf.

Nodweddion angenrheidiol:

Brwdfrydedd ac ymrwymiad.

Sgiliau cyfathrebu ac ysgogi effeithiol.

Angen awydd ar allu i gyflawni'r safanau uchaf o ofal plant.

Bydd yn rhaid i'ch cymhwyster gofal plant ( lefel 3 mewn gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar neu gyfwerth) cael ei gefnogi gan o leiaf 3 blynedd o brofiad ar ôl gorffen eich profiad cymhwyster.

Meddu ar ddealltwriaeth dda o'r Ddeddf Plant 1989 a'r Ddeddf Gofal Plant 2006.

Medru rheoli a gweithio wrth ymyl y tîm trwy gydol y dydd yn y feithrinfa.

Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus cyflawni'r geirda a phrofion "CRB" perthnasol.

Sut i wneud cais

 • Ceisiwch am ffurflen cais gan gysylltu trwy'r ebost i nia@silwli.eclipse.co.uk neu am fwy o manylion gysylltwch â Nia Bowen ar y rhif isod.

  Cyfeiriad y meithrin 71 Ffordd Romilly, Tregana, Caerdydd, CF5 1FL

  Dyddiad cau am y swydd : 31/8/2012


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  24 Park Road
  Yr Eglwys Newydd
  Caerdydd
  CF14 7BQ

 • Ffôn:
  02920626720
 • e-bost:
 • Gwefan: