Prentis Tai

Cyflogwr:
Cymdeithas Tai Clwyd
Cyflog:
Cyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Lleoliad:
Dinbych
Termau/Dyddiau am Swyddi Dros Dro/Tymor Penodol:
12 mis
Dyddiad Cau:
09/08/2012
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

222-00

Cymdeithas Tai Clwyd
Disgrifiad:


Cyflog - Cyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol:
• £6.08 - y brif gyfradd ar gyfer gweithwyr 21 - 24 oed
• £4.98 - y gyfradd ar gyfer gweithwyr 18 - 20 oed
• £3.68 y gyfradd ar gyfer gweithwyr 16 - 17 oed sydd dros oedran gadael ysgol on dan 18 oed


I gwblhau dyletswyddau gweinyddol amrywiol mewn perthynas â darpariaeth gwasanaethau tai i bob tenant, gyda ffocws penodol ar gyfranogiad tenantiaid a chyrmryd rhan, o dan ymlygiad cymunedol. Mae'r cynllun prentis yma yn cael ei gario allan mewn partneriaeth â Choleg Glannau Dyfrdwy, â'r Prentis Tai i gael ei rhyddhau i fynychu coleg fel bo'r angen i gwrdd ag anghenion addysgiadol y swydd. (Swydd ddisgrifiad llawn i'w gael ar ein gwefan)

Sut i wneud cais

 • Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysylltwch â:


 • Enw cyswllt:
  Cymdeithas Tai Clwyd
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  54 Stryd y Dyffryn,
  Dinbych,
  LL16 3BW

 • Ffôn:
  01745818407
 • e-bost:
 • Gwefan: