PEIRIANNYDD CYNLLUNIO

Cyflogwr:
Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Wrecsam
Dyddiad Cau:
13/08/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

PE01

Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Disgrifiad:

Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cyflenwi dŵr yfed i oddeutu 250,000 o bobl ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru, Caer a'r ardaloedd o gwmpas. Mae'r Cwmni bellach yn chwilio am unigolion sydd â'r cymwysterau priodol ar gyfer y swydd canlynol:-

PEIRIANNYDD CYNLLUNIO
YR ADRAN CYNLLUNIO A RHEOLEIDDIO
(Cyf: PE01)

Prif nod y swydd hon yw cynnal a datblygu ein hastudiaethau cyflenwad a galw. Yn y swydd ddiddorol a heriol hon byddwch yn cyfrannu tuag at ddatblygu strategaeth y Cwmni i'r dyfodol ac yn cydweithio'n agos â'r holl adrannau eraill i sicrhau gweithredu'r strategaeth honno'n llwyddiannus. Byddwch yn ymuno â Dŵr Dyffryn Dyfrdwy ar adeg gyffrous, wrth i ni gyrraedd y pwynt canol yn y gylchred Cynllunio Rheoli Asedau.

Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd a bydd o fantais os bydd ganddynt brofiad blaenorol o reoli cyflenwad a galw gan gynnwys mewn cysylltiad â defnyddio dŵr yn effeithlon a gollyngiadau. Byddai dealltwriaeth o weithio mewn diwydiant sydd wedi'i reoleiddio'n ddefnyddiol. Rhaid bod gan ymgeiswyr y gallu i ysgrifennu adroddiadau cryno.

Mae'r swydd yn un barhaol a llawn-amser, sef 37 awr yr wythnos. Mae disgrifiad swydd llawn ar gael o wneud cais.

Sut i wneud cais

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 13 Awst 2012.

  Anfonwch lythyr cais ynghyd â braslun gyrfa cyfredol, os gwelwch yn dda, at y cyfeiriad ebost neu post isod gan nodi'r cyfeirnod priodol yn nheitl y neges.


 • Enw cyswllt:
  Y Rheolwr Adnoddau Dynol / The Human Resources Manager
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Dŵr Dyffryn Dyfrdwy,

  Packsaddle,

  Ffordd Wrecsam,

  Rhostyllen,

  Wrecsam

  LL14 4EH.

 • e-bost:
 • Gwefan: