RHEOLWR PROSIECTAU

Cyflogwr:
Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Wrecsam
Dyddiad Cau:
13/08/2012
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

PM03

Dŵr Dyffryn Dyfrdwy
Disgrifiad:

Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cyflenwi dŵr yfed i oddeutu 250,000 o bobl ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru, Caer a'r ardaloedd o gwmpas. Mae'r Cwmni bellach yn chwilio am unigolion sydd â'r cymwysterau priodol ar gyfer y swydd canlynol:

RHEOLWR PROSIECTAU
YR ADRAN GWASANAETHAU
(Cyf: PM03)

Bydd deiliad y swydd yn gweithio o fewn yr Adran Gwasanaethau ac yn atebol i'r Uwch Reolwr Prosiectau, gan fod yn gyfrifol am reoli prosiectau seilwaith yn effeithiol.

Rhoir y flaenoriaeth i ymgeiswyr gyda Thystygrif Genedlaethol Uwch (neu gymhwyster cyfwerth) sydd â phrofiad blaenorol o weithio ar brosiectau peirianyddol yn y diwydiant dŵr. Mae'r gallu i weithio o fewn amserlen heriol yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol yn allweddol bwysig er mwyn llwyddo yn y swydd heriol a chyfrifol hon. Mae meddu ar sgiliau technoleg gwybodaeth addas mewn Excel a Word hefyd yn ofynnol ac mae gwybodaeth o safon uchel ynghylch Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur yn hanfodol.

Mae'r swydd yn un barhaol a llawnamser, sef 45 awr yr wythnos. Mae disgrifiad swydd llawn ar gael o wneud cais.

Sut i wneud cais

 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 13 Awst 2012.

  Anfonwch lythyr cais ynghyd â braslun gyrfa cyfredol, os gwelwch yn dda, at y cyfeiriad ebost neu post isod gan nodi'r cyfeirnod priodol yn nheitl y neges.


 • Enw cyswllt:
  Y Rheolwr Adnoddau Dynol / The Human Resources Manager
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Dŵr Dyffryn Dyfrdwy,

  Packsaddle,

  Ffordd Wrecsam,

  Rhostyllen,

  Wrecsam

  LL14 4EH.

 • e-bost:
 • Gwefan: