YMGYNGHORYDD TRWYDDEDU CERDDORIAETH GYMRAEG

Cyflogwr:
PRS for Music
Cyflog:
£22,000 y flwyddyn (yn ddibynnol ar brofiad)
Lleoliad:
Stryd Berners, Llundain, WIT 3AB
Termau/Dyddiau am Swyddi Dros Dro/Tymor Penodol:
12 mis
Dyddiad Cau:
17/08/2012
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
PRS for Music
Disgrifiad:

Mae Cynghrair PRS for Music yn gartref i gyfansoddwyr a chyhoeddwyr gorau'r byd. Rydym yn cynrychioli cerddoriaeth y byd ac yn galluogi busnesau ac unigolion i sicrhau hawliau cerddoriaeth ar gyfer eu busnesau, cynnyrch a chynhyrchiadau yn y ffordd fwyaf effeithiol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan o dîm a fydd yn gyfrifol am drwyddedu defnydd o gerddoriaeth mewn rhaglenni Cymraeg a gynhyrchir ar gyfer S4C

Mae hwn yn swydd fasnachol gyda phwyslais ar greu cyllid i'n haelodau sef cyfansoddwyr, awduron a chyhoeddwyr cerddoriaeth. Mae'r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl a chywir yn angenrheidiol ynghyd â gwybodaeth eang o gerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg. Bydd yr ymgeisydd yn prosesu data cerddoriaeth a ddefnyddir ar raglenni S4C. Bydd gwybodaeth o hawlfraint yn fuddiol ond gallwn gynnig hyfforddiant bellach.

Bydd angen sgiliau cyfathrebu a'r gallu i sicrhau canlyniadau o fewn terfynau amser. Bydd angen sgiliau dadansoddi, gweinyddu a llygad barcud am fanylyn. Byddai diddordeb yn y farchnad ddarlledu hefyd yn fanteisiol.


Yn PRS for Music, rydym yn cydnabod, yn croesawu ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo i greu gweithle lle mae pob gweithiwr yn cael y cyfle i gyrraedd ei llawn botensial, yn cael eu gwerthfawrogi ac yn gweithio gyda'i gilydd yn effeithiol i gyflawni ein gol.

Sut i wneud cais

  • Os hoffech fwy o wybodaeth am y swydd cyn ymgeisio, cysylltwch â Danny Adams: 02073064157

    I ymgeisio, gyrrwch CV a llythyr os gwelwch yn dda, yn esbonio eich priodoldeb ar gyfer y swydd at:


  • e-bost:
  • Gwefan: