Swyddogion Ieuenctid a Swyddogion Ieuenctid Cynorthwyol

Cyflogwr:
Menter Iaith Abertawe
Cyflog:
£9.00 yr awr (Swyddogion Ieuenctid) £7.00 yr awr (Swyddogion Cynorthwyol)
Lleoliad:
Clybiau Ieuenctid yn ardal Abertawe
Dyddiad Cau:
17/08/2012
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

MIA.SI.SIC

Menter Iaith Abertawe
Disgrifiad:

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am unigolion brwdfrydig, gweithgar a threfnus i arwain a chynorthwyo mewn clybiau ieuenctid o Fedi 2012.

Rydym yn chwilio am weithwyr dros 18 oed sydd â phrofiad o waith ieuenctid, yn ddelfrydol. Ond pwysleisiwn mai brwdfrydedd a sgiliau cyfathrebu effeithiol yw’r meini prawf pwysicaf.

Telir ar raddfa o £9.00 yr awr i Swyddogion Ieuenctid a £7.00 yr awr i Swyddogion Ieuenctid Cynorthwyol.

Disgwylir i'r ymgeiswyr llwyddiannus cyflawni'r profion "CRB" a'r geirda perthnasol.

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau : Hanner dydd ar y 17eg o Awst.


  Am fwy o fanylion a sgwrs anffurfiol, e-bostiwch neu ffoniwch gan ddefnyddio'r manylion isod er mwyn siarad gyda Rheolwr y Fenter – Elgan Davies-Jones.


 • Enw cyswllt:
  Elgan Davies-Jones (Rheolwr)
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Menter Iaith Abertawe,
  Tŷ Tawe,
  9 Stryd Christina,
  Abertawe,
  SA1 4EW.

 • Ffôn:
  01792460906
 • e-bost:
 • Gwefan: